شعبه پالادیوم: تهران خ مقدس اردبیلی – مرکز خرید پالادیوم – همکف GA